MileStones E-Portfolio
 Digitaal portfolio voor scholing en loopbaan
 

Over Talent Speciaal

Implementatie van een E- portfolio voor jongeren met beperkingen

UWV heeft in het kader van de ‘Experimentenregeling voor jongeren met Beperkingen’ het door de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg ingediende projectplan ‘Implementatie E- porfolio VIER’ gehonoreerd met een subsidie.  Het project van ASOJ heeft als doelstelling het vergroten van de participatie van jongeren met sociaal- emotionele en gedragsproblemen. Onder de werktitel “Talent Speciaal 2009” zal gewerkt worden aan:
  • een verbeterde regionale samenwerking tussen UWV, werkgevers, instanties die werkzaam zijn op het terrein van arbeidstoeleiding, zorg en onderwijs in de regio Weert;
  • concrete activiteiten, die bijdragen aan een verbeterde toeleiding naar arbeid van jongeren met sociaal- emotionele en gedragsproblemen;
  • vernieuwing– en verbetering van E-portfolio VIER en een bredere implementatie daarvan;
  • het verder verbreden van kennis en deskundigheid op de werkgebieden van jongeren met genoemde problematiek.

In 2009 gaat de afdeling projecten van ASOJ Limburg wederom nauw samenwerken met VSO De Ortolaan, Het Kwadrant, De Risse Groep, UWV en UWV Werkbedrijf en OBA MileStones om de doelen te realiseren.

De focus ligt op het ketenoverschrijdend denken, doen, handelen en begeleiden van jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. E-portfolio VIER zal hiertoe breed geďmplementeerd worden bij– en met genoemde projectpartners. E-portfolio VIER is een van de peilers van de brug van school naar werk.

 
A A A
Bekijk demo   Bekijk demo
Bekijk demo   Bekijk demo
Actueel

13-12-2013 In opdracht van Aloysius Stichting Onderwijs & Jeugdzorg is de nieuwe release van de PO Planner voor Ontwikkelingsperspectief gerealiseerd
Kijk ook op http://www.poplanner.nl/demo Voor wie is de PO- planner bedoeld? Ouders en school stellen met de planner gezamenlijk het ontwikkelingsperspectief op. Leerkrachten en directie stelle... lees meer >

17-10-2013 VSO De Heldring en OBA MileStones presenteren ePortfolio 3 tijdens Het Congres op 29 november 2013
11-09-2013 Nieuwe cursussen Loon Waarde Bepalen starten weer!

Partners

- Aloysiusstichting
- De Risse Groep
- Dr. Leo Kannerhuis
- Kennisnet
- Kwadrant
- STePS
- UWV
- UWV Werkbedrijf
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS!
milestones statistieken