MileStones E-Portfolio
 Digitaal portfolio voor scholing en loopbaan
 

Over E-Portfolio VIER

De brug van school naar werk

Het is voor alle jongeren van belang dat ze zichzelf van hun beste kant laten zien als ze richting arbeidsmarkt gaan. Dit geldt al helemaal voor jongeren uit het cluster 4 onderwijs. Zij moeten kunnen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. De activiteiten die deze leerlingen binnen en buiten de school verrichten zijn namelijk zo divers én uitermate praktisch van aard. De vraag is hoe laat je dat een werkgever zien.

De ontwikkeling van een digitaal portfolio

De Ortolaan (cluster 4 school) is de uitdaging aangegaan om speciaal voor jongeren met sociaal-emotionele en gedragsproblematiek een e-portfolio systeem te ontwikkelen. Binnen de kaders van de stimuleringsregeling van Kennisnet is samen met de projectpartners Kwadrant (VMBO praktijkschool), de Risse Groep (sociale werkvoorziening voor de regio Weert), OBA MileStones (ICT organisatie voor verbinding en uitwisseling) en met medewerking van UWV en UWV Werkbedrijf de jongeren een digitaal portfolio ontwikkeld waarmee zij zelf hun ontwikkeling en toeleiding naar werk kunnen sturen. Er is besloten om voor deze doelgroep een eigen E-Portfolio te ontwikkelen, omdat de reeds bestaande E-Portfolio producten onvoldoende zijn afgestemd op de wensen en eisen van deze specifieke doelgroep.

Wat biedt E-Portfolio VIER?

Jongeren worden met E-Portfolio VIER geholpen met het uitzetten van hun eigen toekomstpad en bij het kiezen van de juiste weg richting de arbeidsmarkt. De leerling kan hiermee zijn eigen ontwikkeling goed volgen en dat zal vertrouwen scheppen. Bewijzen van kennis en vaardigheden worden op een aantrekkelijke wijze weergegeven in een digitale map die overal via internet toegankelijk is. Wanneer de leerling daar toestemming voor geeft, kunnen anderen meekijken of feedback geven. Het E-Portfolio VIER biedt een interface die aansluit bij het niveau en de belevingswereld van de doelgroep. E-Portfolio VIER biedt sturing, houvast en is vooral ook leuk om mee te werken. Het zal de motivatie van leerlingen om leeractiviteiten te ondernemen, vergroten en biedt docenten, coaches en stagebegeleiders van het speciaal onderwijs cluster 4 een uitstekende mogelijkheid om interactief met de leerling samen te werken.

Uitwisseling volgens de standaard

Veel partijen die betrokken zijn bij de scholing en arbeidstoeleiding van arbeidsgehandicapte jongeren met gedragsstoornissen en sociaal- emotionele problematiek gebruiken nog eigen informatiesystemen voor registratie van gegevens over de doelgroep. De informatie is echter niet op elkaar afgestemd en ook niet één-op-één uitwisselbaar. Dit belemmert en frustreert het functioneren van de keten in het traject van scholing naar arbeid. Er bestaat een sterke behoefte aan een optimale uitwisseling van gegevens voor het duurzaam kunnen inpassen van deze specifieke doelgroep op de arbeidsmarkt. E-Portfolio VIER is daarom ook in het Kennisnetproject ontwikkeld op basis van de standaard voor uitwisseling van portfoliogegevens (NTA 2035) en biedt alle gebruikers een portfolio-export. De leerling bepaalt zelf welke onderdelen van het portfolio in aanmerking komen voor uitwisseling.

Doorontwikkeling

In het kader van de ‘Experimentenregeling UWV voor vergroten van de participatie voor jongeren met Beperkingen’ is het door de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg ingediende projectplan ‘Talent Speciaal 2009’ gehonoreerd. Voor de experimentenregeling 2009 zijn bij UWV 81 projectplannen ingediend. Uit deze plannen heeft een onafhankelijke beoordelingscommissie in opdracht van UWV 13 projecten, waaronder het projectplan van ASOJ, als beste beoordeeld. Dit project heeft als doelstelling het vergroten van de participatie van jongeren met sociaal- emotionele en gedragsproblemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. B.Barkhuysen, tel: +31 (0)161 22 60 48.

 
A A A
Bekijk demo   Bekijk demo
Bekijk demo   Bekijk demo
Actueel

13-12-2013 In opdracht van Aloysius Stichting Onderwijs & Jeugdzorg is de nieuwe release van de PO Planner voor Ontwikkelingsperspectief gerealiseerd
Kijk ook op http://www.poplanner.nl/demo Voor wie is de PO- planner bedoeld? Ouders en school stellen met de planner gezamenlijk het ontwikkelingsperspectief op. Leerkrachten en directie stelle... lees meer >

17-10-2013 VSO De Heldring en OBA MileStones presenteren ePortfolio 3 tijdens Het Congres op 29 november 2013
11-09-2013 Nieuwe cursussen Loon Waarde Bepalen starten weer!

Partners

- Aloysiusstichting
- De Risse Groep
- Dr. Leo Kannerhuis
- Kennisnet
- Kwadrant
- STePS
- UWV
- UWV Werkbedrijf
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS!
milestones statistieken