MileStones E-Portfolio
 Digitaal portfolio voor scholing en loopbaan
 

Archief

Niemand de poort uit zonder een ePortfolio!
29-11-2011

Op woensdag 7 december is de provincie Noord-Brabant gastheer van het Nationaal ePortfolio Congres 2011, een initiatief van partners en sponsoren van de Stichting ePortfolio Support (StePS). In het Nationaal ePortfolio Congres wordt veel aandacht besteed aan praktijkervaringen van gebruikers van ePortfolio in bedrijfsleven en beroepsonderwijs. De organisatoren willen een beeld schetsen van de huidige stand van zaken. Het congres moet de deelnemers inspireren en duidelijk maken welke prioriteiten moeten gelden voor het volgend jaar.

De Stichting ePortfolio Support is opgericht om de invoering en het gebruik van ePortfolio te stimuleren. Beslissers in onderwijs en bedrijfsleven moeten het op korte termijn met elkaar eens worden over het recht op een ePortfolio voor iedereen die tot de beroepsbevolking behoort of gaat behoren.

"Juist in deze crisistijd mag niemand de poort uit zonder een ePortfolio", zegt professor Ton Wilthagen. Wilthagen is lid van het stichtingsbestuur en een van de meer dan 35 prominente sprekers en ervaringsdes-kundigen, waaronder burgemeester Jetty Eugster van Schijndel. Ook Hans van der Steen van werkgevers-vereniging AWVN en Jaap Jongejan van CNV Vakmensen staan op de sprekerslijst. Zij vinden dat werkgevers en werknemers bereid moeten zijn om meer te investeren in scholing, in arbeidsvoorwaarden op maat en in een goede werkomgeving, omdat het anders niet lukt om arbeidsparticipatie en inzetbaarheid te verbeteren.

In de afgelopen jaren is in scholen en bedrijven al volop geŽxperimenteerd met de uitwisseling van school- en beroepsloopbaangegevens via de elektronische snelweg om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, de efficiency van re-integratietrajecten en arbeidsbemiddeling te verhogen en het zoeken en vinden van nieuwe banen te vereenvoudigen.

Tijdens het Nationaal ePortfolio Congres worden door de deelnemers in plenaire bijeenkomsten en in twaalf verschillende sessies en subsessies lessen getrokken uit de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan met invoering en gebruik van ePortfolio. Bijzonder aan het congres is dat alle deelnemers de gelegenheid krijgen hun eigen ePortfolio te maken om tijdens het congres te gebruiken en aan te vullen met informatie over persoonlijke competenties en kansen op de arbeidsmarkt. Het congres sluit af met praktische en concrete aanbevelingen om de invoering te versnellen en het gebruik van ePortfolio verder te stimuleren.

- - - - -

Voor nadere informatie en een toelichting kunt u contact met:
Stichting ePortfolio Support (StePS) | Professor Pieter Willemsstraat 35 | 6224 CD Maastricht
Theo Mensen, secretaris/penningmeester StePS
Per mail theo.mensen@e-portfolioforall.nl en telefonisch op +31653469834
Congreswebsite: www.nationaaleportfoliocongres.nl Website StePS: www.e-portfolioforall.nlKlik hier om terug te gaan naar het nieuws overzicht.
 
A A A
Bekijk demo   Bekijk demo
Bekijk demo   Bekijk demo
Actueel

13-12-2013 In opdracht van Aloysius Stichting Onderwijs & Jeugdzorg is de nieuwe release van de PO Planner voor Ontwikkelingsperspectief gerealiseerd
Kijk ook op http://www.poplanner.nl/demo Voor wie is de PO- planner bedoeld? Ouders en school stellen met de planner gezamenlijk het ontwikkelingsperspectief op. Leerkrachten en directie stelle... lees meer >

17-10-2013 VSO De Heldring en OBA MileStones presenteren ePortfolio 3 tijdens Het Congres op 29 november 2013
11-09-2013 Nieuwe cursussen Loon Waarde Bepalen starten weer!

Partners

- Aloysiusstichting
- De Risse Groep
- Dr. Leo Kannerhuis
- Kennisnet
- Kwadrant
- STePS
- UWV
- UWV Werkbedrijf
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS!
milestones statistieken