MileStones E-Portfolio
 Digitaal portfolio voor scholing en loopbaan
 

Archief

De nieuwe versie van de NTA 2035 'E-portfolio NL'
06-09-2011

Een elektronisch portfolio (e-portfolio) maakt het voor iedereen mogelijk zijn of haar competenties en de voortgang van de eigen ontwikkeling aan te tonen en bij te houden met behulp van ICT-middelen. Door de toenemende interesse in het gebruik van e-portfolioís in het onderwijs en het bedrijfsleven was er behoefte om tot afspraken te komen over het uitwisselen van e portfolio gegevens.

Wijzigingen
Sinds 2008 wordt NTA 2035 E-portfolio NL beheerd bij NEN door de normcommissie LeertechnologieŽn. In 2009 verscheen de eerste revisie met technische correcties. In juli van dit jaar is de tweede revisie verschenen. Volgens Jan Rietveld van de NEN zijn voornaamste wijzigingen van deze 2011-revisie ten opzichte van die van 2009 dat:
  • er meer advies wordt gegeven over het gebruik van de NTA, onder meer door het toevoegen van een nieuwe bijlage A Implementatieadvies/handleiding, met aanwijzingen en voorbeelden;
  • duidelijker wordt beschreven dat in velden met vocabulaires de Engelse termen moeten worden gebruikt in verband met met interoperabiliteit. Een vertaaltabel Engels Ė Nederlands is opgenomen;
  • de tabellen met vocabulaires zijn verwijderd en de termen van de vocabulaires zijn opgenomen in de tabellen bij de velden waarop ze van toepassing zijn;
  • indien relevant, Nederlandstalige termen als aanvulling op het standaardvocabulaire zijn toegevoegd;
  • het onderscheid tussen kwalitatieve en niet-kwalitatieve reflecties is verwijderd;
  • daar waar nodig technische en redactionele verbeteringen zijn aangebracht.
De NEN-commissie LeertechnologieŽn wil van deze NTA een NEN-norm maken. Deze norm, NEN 2035, zal gebaseerd zijn op NTA 2035:2011. Essentieel onderdeel bij het ontwikkelen van een NEN-norm is de Externe-kritiek-ronde. Doel hiervan is alle belanghebbende partijen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de toekomstige norm, deze te toetsen aan de praktijk en hierop de norm eventueel commentaar te leveren. De normcommissie LeertechnologieŽn besluit hoe zij de binnengekomen commentaren verwerkt.
De digitale versie van NTA 2035:2011 E-portfolio NL is kosteloos beschikbaar via NEN (e-portfolionl.NEN.nl). Dit is mogelijk doordat de kosten voor de beschikbaarstelling worden gedragen door het programma e-Portfolio, uitgevoerd door de stichting Kennisnet.Klik hier om terug te gaan naar het nieuws overzicht.
 
A A A
Bekijk demo   Bekijk demo
Bekijk demo   Bekijk demo
Actueel

13-12-2013 In opdracht van Aloysius Stichting Onderwijs & Jeugdzorg is de nieuwe release van de PO Planner voor Ontwikkelingsperspectief gerealiseerd
Kijk ook op http://www.poplanner.nl/demo Voor wie is de PO- planner bedoeld? Ouders en school stellen met de planner gezamenlijk het ontwikkelingsperspectief op. Leerkrachten en directie stelle... lees meer >

17-10-2013 VSO De Heldring en OBA MileStones presenteren ePortfolio 3 tijdens Het Congres op 29 november 2013
11-09-2013 Nieuwe cursussen Loon Waarde Bepalen starten weer!

Partners

- Aloysiusstichting
- De Risse Groep
- Dr. Leo Kannerhuis
- Kennisnet
- Kwadrant
- STePS
- UWV
- UWV Werkbedrijf
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS!
milestones statistieken