MileStones E-Portfolio
 Digitaal portfolio voor scholing en loopbaan
 

Archief

En regeling onderkant arbeidsmarkt?
08-03-2011

Het kabinet werkt aan n regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. In die regeling worden Wajong, Wsw, WIJ en Wwb samengevoegd. In het gesprek van de dag in Impuls (een maandelijkse uitgave van Stimulansz met deze maand als thema Participatie) gaat de aandacht uit naar zin en doel van de regeling. Waar liggen straks kansen, hoe kunnen die kansen worden omgezet in successen en welke dilemmas spelen daarbij. Petra van de Goorbergh (directeur Boaborea), John Geerlings (directeur Geerling & Geerlings), David van Maanen (afdelingsmanager Werk en Inkomen gemeente Schiedam), Adri den Bakker (beleidsadviseur FNV Vakcentrale), Hans Ouwehand (directeur Calder Holding B.V.) en Geert Klei (directeur OBA MileStones) werpen een blik op toekomst.

"En regeling begint bij het onderwijs", stelt Geert Klei. "Daar zitten de mensen die over vijf jaar op de arbeidsmarkt komen. In de huidige aanpak wordt dat te makkelijk vergeten. Sterker, het kabinet werkt de arbeidsinschakeling tegen door de bezuinigingen op het passend onderwijs. Juist dat passend onderwijs zorgt ervoor dat kwetsbare groepen toch aan het werk kunnen komen. Dat weggooien is buitengewoon kortzichtig." Alle gesprekspartners beamen het belang van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. "Het gaat om de koppelvlakken", aldus Geert Klei. "De arbeidsmarkt staat niet op zichzelf, maar heeft op allerlei fronten raakvlakken met andere domeinen, zoals onderwijs, inburgering en zorg. En regeling zal met name de overgangen tussen domeinen, de koppelvlakken, waarop onvoldoende kwaliteit voorhanden is pijnlijk zichtbaar maken. Dus als je iets wezenlijks wil veranderen en verbeteren, moet je die koppelvlakken in beeld hebben en aanpakken. Dat organiseer je het best door de clint evenwichtig voorop te stellen, en niet de regelingen of de instellingen die zich vanuit de verschillende domeinen met die clint bezighouden."

"Volgens mij staan we op de rand van een paradigmashift." Klei constateert dat er al heel lang wordt geroepen dat clinten en burgers meer zelf moeten doen, maar dat daar vanuit de overheid behoorlijk weinig aan is gedaan. "Stel de klant in staat om meer verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld door n maatwerk e-Portfolio dat hij of zij kan gebruiken bij contacten met allerlei instanties, zoals school, gemeente, het UWW, re-integratiebedrijf en werkgever. Een permanent door de clint zelf vanaf zn twaalfde jaar bij te houden ervarings-CV, maar dan ook specifiek gericht op de eventuele handicap, bijvoorbeeld een e-Portfolio voor autisme. Het heeft een dubbel effect. Mensen worden zo automatisch communicatiever en nemen zelf meer verantwoordelijkheid. En alle instellingen waarmee een clint/burger te maken krijgt, beschikken over dezelfde informatie. Het is technisch niet zo moeilijk, maar het vereist wel de juiste mindset binnen de keten." "Burger en overheid hebben n gemeenschappelijk doel: namelijk de zelfredzame, actief participerende burger die in staat is zelfstandig keuzes te maken om optimaal in de maatschappij te functioneren", vindt Geert Klei. "Die keuzevrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee, die in dit verband ook nadrukkelijker bij de burger neergelegd dient te worden. Het gaat heel nadrukkelijk om participatie en economische zelfstandigheid van burgers. Er gaat een activerende werking vanuit die een beroep doet op de verantwoordelijkheid van de burger. "Alleen aan de bovenkant van de arbeidsmarkt zal vraag en aanbod elkaar als vanzelf vinden", aldus John Geerlings. Maar aan de onderkant gebeurt dat niet zomaar. Werkgevers staan niet direct te springen om mensen uit onze doelgroep. De vergrijzing of een aantrekkende economie biedt niet als vanzelf een oplossing. Werkgevers zullen bij gebrek aan personeel eerder een beroep doen op buitenlandse vaklieden. Het is daarom van groot belang dat we juist nu aansluiting vinden bij de werkgevers, en hen verleiden toch mensen met achterstanden in het arbeidsproces op te nemen.

Bron
http://www.boaborea.nl/images/stories/Het_gesprek_van_de_dag_-_Impuls_nr__3_2011.pdfKlik hier om terug te gaan naar het nieuws overzicht.
 
A A A
Bekijk demo   Bekijk demo
Bekijk demo   Bekijk demo
Actueel

13-12-2013 In opdracht van Aloysius Stichting Onderwijs & Jeugdzorg is de nieuwe release van de PO Planner voor Ontwikkelingsperspectief gerealiseerd
Kijk ook op http://www.poplanner.nl/demo Voor wie is de PO- planner bedoeld? Ouders en school stellen met de planner gezamenlijk het ontwikkelingsperspectief op. Leerkrachten en directie stelle... lees meer >

17-10-2013 VSO De Heldring en OBA MileStones presenteren ePortfolio 3 tijdens Het Congres op 29 november 2013
11-09-2013 Nieuwe cursussen Loon Waarde Bepalen starten weer!

Partners

- Aloysiusstichting
- De Risse Groep
- Dr. Leo Kannerhuis
- Kennisnet
- Kwadrant
- STePS
- UWV
- UWV Werkbedrijf
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS!
milestones statistieken