MileStones E-Portfolio
 Digitaal portfolio voor scholing en loopbaan
 

Archief

Project Talent Speciaal afgesloten; E-Portfolio maakt de toeleiding naar arbeid concreet
28-07-2010

Resultaten gepresenteerd

Bij de Risse groep in Weert werd op maandag 12 juli 2010 het project Talent Speciaal feestelijk afgesloten. De 40 jongeren die deelnamen aan het project ontvingen die dag hun getuigschrift uit handen van hun begeleiders en verder werd er die dag ook teruggeblikt en stil gestaan bij de opbrengsten van het project. Na een kort welkomstwoord door Rene Schreurs, projectleider van Talent Speciaal, nam Jac Verstegen, sectordirecteur van de Aloysiusstichting Limburg het woord. Hij gaf aan waarom de Aloysiusstichting het initiatief had genomen voor het project. Op uitvoeringsniveau zo vertelde hij kon namelijk de in gang gezette samenwerking tussen de Risse (sociale werkvoorziening), de Ortolaan (speciaal onderwijs) en het Kwadrant (Praktijkonderwijs) verder zijn beslag krijgen. Wat nog meer telde was het feit dat de jongeren van de drie partnerinstellingen ook hun talenten konden laten zien. Hij wees daarbij op het feit dat jongeren uit het speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en binnen de sociale werkvoorziening vaak niet in staat zijn een diploma te behalen op het niveau van een startkwalificatie. Door middel van een E- portfolio, zoals dat werd gemaakt in het project, kunnen ze wel degelijk laten zien wat ze in hun mars hebben. Hij bedankte Tonny Lips van het UWV Apeldoorn dan ook voor de geboden mogelijkheid het e- portfolio in te voeren binnen het samenwerkingsverband.


Jac verstegen: "Iedereen heeft talenten, ook onze jongeren".

Daarna kreeg Adelin Remy het woord. Hij was als GZ- psycholoog en mede- ontwikkelaar van het e-portfolio instrument nauw betrokken bij de invoering. Met behulp van een powerpoint presentatie gaf hij een heldere uiteenzetting over de ervaringen die werden opgedaan en de resultaten die uiteindelijk werden opgeleverd. Hij wisselde daarbij ervaringen steeds af met resultaten, waardoor zijn presentatie zelfs voor de aanwezige jongeren levendig bleef. Kritische opmerkingen van jongeren en coaches werden daarbij afgewisseld met positieve opmerkingen. De toegevoegde waarde van e-portfolio’s werd aangetoond door middel van een uitgevoerd onderzoek. Belangrijkste conclusie was dat jongeren die wel een e-portfolio hebben gemaakt (experimentele groep) beter in staat zijn aan te geven wat ze nog willen leren dan jongeren die dat portfolio niet gemaakt hebben (controlegroep). Verder zijn de jongeren die wel een portfolio hebben gemaakt beter in staat hun kwaliteiten te laten zien. Adelin Remy sloot zijn betoog af met een aantal aanbevelingen voor verdere verspreiding van de e-portfolio methodiek. Organisaties dienen er voor te zorgen dat er tijd wordt ingeruimd voor individuele coaching van deelnemers. Motiveren van deelnemers is daarbij de eerste en belangrijkste opdracht voor de coach. Het invoeren van portfolio’s is een langdurig proces waarbij organisaties het beste gebruik kunnen maken van de ervaringen die zijn opgedaan in het project Talent Speciaal.


E-portfolio: Showcase van Bowie Sonnemans

Rene Schreurs bedankte Adelin voor zijn heldere uiteenzetting en verwees voor meer informatie over het project Talent Speciaal naar de eindrapportage. De eindrapportage maar ook de informatie over de portfolio- methodiek en het E -portfolio- instrument is ook te vinden op de website www.milestoneseportfolio.nl . Daar bestaat verder de mogelijkheid voor het stellen van vragen over het instrument.
Dan was het de beurt aan de begeleiders van de jongeren om de getuigschriften Talent Speciaal te overhandigen. Joop van Veen overhandigde de getuigschriften aan zijn leerlingen van de Ortolaan, Josanne van Delden aan haar leerlingen van het Kwadrant en Adelin Remy namens de begeleiders van de Risse aan de deelnemers van de Risse.


Joop van Veen overhandigt het getuigschrift, Adelin Remy assisteert hem.

Begeleiders meldden dat er ook jongeren niet aanwezig zijn. Soms waren ze verhinderd of al op vakantie. Er waren er echter ook afwezig omdat ze al een baan hebben of op stage zijn. Zij hadden dus zelf aangegeven de voorkeur te geven aan werken. ‘ Een mooier voorbeeld van hoe deze doelgroep jongeren gemotiveerd is om te werken kun je niet geven’, aldus Joop. Leuk was verder om te zien dat coaches slechts een paar woorden nodig hebben om de talenten van de jongeren te benoemen. Ook dat wijst er op dat er sprake is geweest van een intensieve samenwerking tussen de jongere en zijn coach.Na de uitreiking van de getuigschriften werd er op verzoek van Brigitte van Lierop van Crossover nog een groepsfoto gemaakt van alle deelnemers en begeleiders aan het project. Brigitte wil namelijk graag een artikel schrijven over het project en middels de website www.kenniscentrumcrossover.nl organisaties rond zorg, werk en onderwijs wijzen op deze ‘ good practice.’

Rene Schreurs sloot vervolgens het officiële deel van de middag af met de mededeling dat er ook na de vakantie weer nieuwe middelen voor handen zijn om de in gang gezette samenwerking tussen ketenpartners binnen het Centrum Onderwijs Arbeid Jeugd Weert e.o. gestalte te geven. Hij nodigde daarna iedereen uit voor een hapje en een drankje, dat deze keer werd verzorgd door een aantal deelnemers van de Risse.


Na de uitreiking natuurlijk de felicitaties en een hapje en een drankje.

Tot slot is het goed om te vermelden dat in het project Talent Speciaal deelnemers, begeleiders en management van de Ortolaan (Speciaal onderwijs), het Kwadrant (Praktijkonderwijs) en de Risse Groep (Sociale werkvoorziening) met het portfolio alvast hebben geleerd één en dezelfde taal te spreken bij het toeleiden van gedragsmoeilijke jongeren naar werk. Werkgevers, opleiders en werkcoaches van UWV in de regio Weert zien na de zomer de jongeren met hun portfolio’s graag komen.

Milestones E-Portfolio: de brug van school naar werk

Voor meer informatie kunt ook contact opnemen met de projectleider van Talent Speciaal : René Schreurs, Aloysius, Stichting Onderwijs en Jeugdzorg, telefoon 06-46222181 of per email : rene.schreurs@aloysiusstichting.nlKlik hier om terug te gaan naar het nieuws overzicht.
 
A A A
Bekijk demo   Bekijk demo
Bekijk demo   Bekijk demo
Actueel

13-12-2013 In opdracht van Aloysius Stichting Onderwijs & Jeugdzorg is de nieuwe release van de PO Planner voor Ontwikkelingsperspectief gerealiseerd
Kijk ook op http://www.poplanner.nl/demo Voor wie is de PO- planner bedoeld? Ouders en school stellen met de planner gezamenlijk het ontwikkelingsperspectief op. Leerkrachten en directie stelle... lees meer >

17-10-2013 VSO De Heldring en OBA MileStones presenteren ePortfolio 3 tijdens Het Congres op 29 november 2013
11-09-2013 Nieuwe cursussen Loon Waarde Bepalen starten weer!

Partners

- Aloysiusstichting
- De Risse Groep
- Dr. Leo Kannerhuis
- Kennisnet
- Kwadrant
- STePS
- UWV
- UWV Werkbedrijf
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS!
milestones statistieken