MileStones E-Portfolio
 Digitaal portfolio voor scholing en loopbaan
 

Archief

Project Talent Speciaal: E-Portfolio maakt de toeleiding naar arbeid concreet
06-07-2010

Resultaten gepresenteerd
Bij de Risse groep in Weert wordt op maandag 12 juli a.s. om 15.30 uur het project Talent Speciaal feestelijk afgesloten. Het project is uitgevoerd om de participatie van jongeren met sociaal-emotionele en gedragsproblemen te bevorderen. Tijdens de afsluiting die plaats vindt in het bedrijfsrestaurant van de Risse, wordt teruggeblikt op de geboekte resultaten. Centraal staan die middag de 40 jongeren die onder begeleiding van hun coaches gewerkt hebben aan het maken van hun digitale portfolio. Het is de bedoeling dat de jongeren met het portfolio zich beter presenteren op de arbeidsmarkt en daardoor hun kansen op werk vergroten. Die middag ontvangen zij naast een getuigschrift voor deelname ook een usb stick om daarop hun groei in ontwikkeling te blijven vastleggen, een portfolio is immers nooit af.

Individuele coaching essentieel
In het project is onder andere aandacht besteed aan het belang van de regionale samenwerking tussen UWV, UWV Werkbedrijf en instanties die werkzaam zijn op het terrein van de arbeidstoeleiding, zorg en onderwijs. In het project hebben deelnemers en begeleiders van de Ortolaan (speciaal onderwijs), het Kwadrant (Praktijkonderwijs) en de Risse Groep (Sociale werkvoorziening), nauw samengewerkt. Het portfolio hielp de organisaties één en dezelfde taal te spreken bij het toeleiden van de jongeren naar werk. Het bleek dat het instrument Milestones E- portfolio ook goed aansloot op de belevingswereld van de jongeren. Wel werd duidelijk, dat vanwege de vereiste zelfreflectie individuele coaching echt noodzakelijk is.

Meerwaarde e-portfolio
Om een indicatie te krijgen over de toegevoegde waarde van het werken met portfolio’s zijn de ervaringen van de 40 jongeren die hun portfolio hebben opgesteld, vergeleken met een controle groep die niet met een portfolio werkte. Daarbij viel op dat de jongeren die een e-portfolio hadden gemaakt beter in staat waren aan te geven wat ze nog wilden leren. Ook konden ze na afloop van het project aan de coaches van UWV- werkbedrijf en werkgevers laten zien wat hun kwaliteiten waren.

Experimentenregeling UWV
Het project Talent Speciaal werd mede mogelijk gemaakt vanuit de experimentenregeling UWV. Deze subsidie is gericht op het vergroten van de participatie voor jongeren met beperkingen en stimuleert vernieuwende projecten Via de website www.eportfoliovier.nl kan iedereen de informatie over dit project vinden.

De brug van school naar werk met E-Portfolio VIER:
Noot voor de redactie: als u meer informatie wilt of vragen heeft naar aanleiding van dit persbericht dan kunt u contact opnemen met: René Schreurs, Aloysius, Stichting Onderwijs en Jeugdzorg, telefoon 06-46222181 of per email : rene.schreurs@aloysiusstichting.nlKlik hier om terug te gaan naar het nieuws overzicht.
 
A A A
Bekijk demo   Bekijk demo
Bekijk demo   Bekijk demo
Actueel

13-12-2013 In opdracht van Aloysius Stichting Onderwijs & Jeugdzorg is de nieuwe release van de PO Planner voor Ontwikkelingsperspectief gerealiseerd
Kijk ook op http://www.poplanner.nl/demo Voor wie is de PO- planner bedoeld? Ouders en school stellen met de planner gezamenlijk het ontwikkelingsperspectief op. Leerkrachten en directie stelle... lees meer >

17-10-2013 VSO De Heldring en OBA MileStones presenteren ePortfolio 3 tijdens Het Congres op 29 november 2013
11-09-2013 Nieuwe cursussen Loon Waarde Bepalen starten weer!

Partners

- Aloysiusstichting
- De Risse Groep
- Dr. Leo Kannerhuis
- Kennisnet
- Kwadrant
- STePS
- UWV
- UWV Werkbedrijf
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS!
milestones statistieken