MileStones E-Portfolio
 Digitaal portfolio voor scholing en loopbaan
 

Archief

Projectplan van Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Sector Limburg en OBA MileStones als een van de beste beoordeeld
27-05-2009

UWV heeft in het kader van de ‘Experimentenregeling voor jongeren met Beperkingen’ het door ASOJ en OBA ingediende projectplan als een van de beste beoordeeld.

Voor deze experimentenregeling 2009 zijn 81 projectplannen ingediend. Uit deze aanmeldingen heeft een onafhankelijke beoordelingscommissie in opdracht van UWV 13 projecten als beste beoordeeld. De indieners van deze projecten krijgen een bedrag van maximaal € 150.000. Met dit geld kunnen zij hun projecten gaan uitvoeren om de arbeidsparticipatie van jongeren met beperkingen te vergroten. Het projectplan van ASOJ en OBA is een van de 13.

Het project van ASOJ en OBA: “Brede Implementatie van E-portfolio VIER” heeft als doelstelling het vergroten van de participatie van jongeren met sociaal- emotionele en gedragsproblematieken. Onder de werktitel “Talent Speciaal 2009” zal gewerkt worden aan:
  • een verbeterde regionale samenwerking tussen UWV, werkgevers, instanties die werkzaam zijn op het terrein van arbeidstoeleiding, zorg en onderwijs in de regio Noord- en Midden Limburg
  • concrete activiteiten, die bijdragen aan een verbeterde toeleiding naar arbeid van jongeren met sociaal- emotionele en gedragsproblematieken
  • vernieuwing – en verbetering van E-portfolio VIER en een bredere implementatie daarvan
  • het verder verbreden van kennis en deskundigheid op de werkgebieden van jongeren met genoemde problematiek

In 2009 gaan ASOJ en OBA MileStones wederom nauw samenwerken met VSO De Ortolaan, Het Kwadrant, De Risse Groep, UWV en UWV Werkbedrijf.

De focus ligt op het ketenoverschrijdend denken, doen, handelen en begeleiden van jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, teneinde deze kwetsbare groep jongeren meer kansen te geven op werk danwel op een betere maatschappelijke participatie. E-portfolio VIER zal hiertoe breed geďmplementeerd worden bij – en met genoemde projectpartners. E-portfolio VIER is een van de peilers van de brug van school naar werk.

Via de website www.milestonesportfolio.nl kan iedereen de voortgang van dit project volgen. Voor nadere informatie omtrent dit project kunt u terecht bij René Schreurs (Programma Manager ASOJ) en Bram Barkhuysen (Commercieel Directeur OBA).

E-portfolio VIER: NIET KIJKEN NAAR BEPERKINGEN, MAAR NAAR MOGELIJKHEDEN, KANSEN EN TALENTENKlik hier om terug te gaan naar het nieuws overzicht.
 
A A A
Bekijk demo   Bekijk demo
Bekijk demo   Bekijk demo
Actueel

13-12-2013 In opdracht van Aloysius Stichting Onderwijs & Jeugdzorg is de nieuwe release van de PO Planner voor Ontwikkelingsperspectief gerealiseerd
Kijk ook op http://www.poplanner.nl/demo Voor wie is de PO- planner bedoeld? Ouders en school stellen met de planner gezamenlijk het ontwikkelingsperspectief op. Leerkrachten en directie stelle... lees meer >

17-10-2013 VSO De Heldring en OBA MileStones presenteren ePortfolio 3 tijdens Het Congres op 29 november 2013
11-09-2013 Nieuwe cursussen Loon Waarde Bepalen starten weer!

Partners

- Aloysiusstichting
- De Risse Groep
- Dr. Leo Kannerhuis
- Kennisnet
- Kwadrant
- STePS
- UWV
- UWV Werkbedrijf
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS!
milestones statistieken