MileStones E-Portfolio
 Digitaal portfolio voor scholing en loopbaan
 

Nieuwsberichten OBA

In opdracht van Aloysius Stichting Onderwijs & Jeugdzorg is de nieuwe release van de PO Planner voor Ontwikkelingsperspectief gerealiseerd
13-12-2013

Kijk ook op http://www.poplanner.nl/demo

Voor wie is de PO- planner bedoeld?
Ouders en school stellen met de planner gezamenlijk het ontwikkelingsperspectief op.
Leerkrachten en directie stellen met de planner hun school- en groepsplannen op.
Directie en bestuur vergelijken de resultaten met de landelijke norm en stellen hun ambities bij.
Bestuur en inspectie analyseren de opbrengsten en zetten deze af tegen de opbrengsten van de andere scholen in het land.

Wat kun je met de PO- planner allemaal doen?
De planner daagt leerkrachten en leidinggevenden in het primair onderwijs uit om gerichte maatregelen te nemen die prestaties van leerlingen doen verbeteren. Met de planner kun je leerprestaties van leerlingen meten, leerstandaarden opstellen voor de verschillende uitstroombestemmingen van uw school. Ook kunt u ambities stellen voor wat u met uw leerlingen wilt bereiken. Verder kunt u arrangementen aan leerlingen toewijzen en ontwikkelings- perspectieven vaststellen, opbrengsten verantwoorden en de kwaliteitszorg vormgeven.

Waarom is de PO- planner eigenlijk ontwikkeld?
In augustus 2014 treedt de nieuwe wet op het speciaal onderwijs in werking. Scholen zijn dan verplicht om het ontwikkelingsperspectief van kinderen vast te stellen. Ook moet worden aangegeven of kinderen zich ook gedurende hun schoolloopbaan naar dit perspectief ontwikkelen. De PO- planner leverde leerling de gewenste uitstroombestemming wel zal behalen of dat deze extra steun nodig heeft.

Wie heeft de PO- planner ontwikkeld?
De PO- planner is ontwikkeld in opdracht van de Aloysiusstichting Onderwijs Jeugdzorg . Binnen de scholen van de stichting groeide de behoefte om op basis van een vooraf vastgesteld ontwikkelingsniveau planmatig te werken aan het verhogen van de leeropbrengsten. In samenwerking met de CED- groep , de KPC- groep, het Seminarium voor orthopedagogiek en OBA Milestones is vervolgens de PO- planner voor ontwikkelingsperspectief ontwikkeld. De planner is gebaseerd op het Onderwijscontinuüm van de CED-Groep®.

Wat is er nodig om met de PO- planner te kunnen werken?
Scholen of besturen die aan de slag willen gaan met de PO- planner wordt aangeraden om gebruik te maken van het ondersteuningsaanbod voor invoering. Het aanbod is tot stand gekomen en gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan bij de invoering van de planner op de eigen scholen van de Aloysiusstichting. Op basis van een 0-meting maken medewerkers van de KPC- groep met u een invoeringsplan op dat past bij het ontwikkelingsniveau van uw school. Vervolgens neemt het hele team mee aan de cursus Werken met de PO- planner en wordt het managementteam gecoacht in het begeleiden van de leerkrachten. Deze cursus en de daarbij behorende coachting wordt verzorgd door medewerkers van de CED -groep. Om er zeker van te zijn dat er ook een open leercultuur gaat ontstaan waarin kritisch wordt gereflecteerd op de verschillende fasen van ontwikkelingsgericht werken kunt u gebruik maken van cursussen die worden aangeboden door medewerkers van het Seminarium orthopedagogiek. Tot slot kunt u voor alle technische ondersteuning terecht bij medewerkers van OBA Milestones.

Gebruik maken?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met OBA MileStones via: helpdesk@oba-milestones.eu.Klik hier om terug te gaan naar het nieuws overzicht.
 
A A A
Bekijk demo   Bekijk demo
Bekijk demo   Bekijk demo
Actueel

13-12-2013 In opdracht van Aloysius Stichting Onderwijs & Jeugdzorg is de nieuwe release van de PO Planner voor Ontwikkelingsperspectief gerealiseerd
Kijk ook op http://www.poplanner.nl/demo Voor wie is de PO- planner bedoeld? Ouders en school stellen met de planner gezamenlijk het ontwikkelingsperspectief op. Leerkrachten en directie stelle... lees meer >

17-10-2013 VSO De Heldring en OBA MileStones presenteren ePortfolio 3 tijdens Het Congres op 29 november 2013
11-09-2013 Nieuwe cursussen Loon Waarde Bepalen starten weer!

Partners

- Aloysiusstichting
- De Risse Groep
- Dr. Leo Kannerhuis
- Kennisnet
- Kwadrant
- STePS
- UWV
- UWV Werkbedrijf
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS!
milestones statistieken