MileStones E-Portfolio
 Digitaal portfolio voor scholing en loopbaan
 

Welkom bij MileStones E-Portfolio

Je eigen weg vinden op de arbeidsmarkt is altijd een uitdaging. Of het nu gaat om veelbelovende 'young professionals' of werkzoekenden met een arbeidshandicap: iedereen moet zich bewijzen. Met Milestones E-Portfolio helpt u leerlingen of werkzoekenden niet alleen om potentiŽle werkgevers te overtuigen maar ook om in zichzťlf te geloven.

Wat is MileStones E-Portfolio?

MileStones E-Portfolio is een goed beveiligd digitaal portfolio met uitgebreide mogelijkheden om competentiegericht onderwijs, arbeidsbemiddeling en reÔntegratie te ondersteunen. Belangrijk uitgangspunt is dat het E-Portfolio eigendom is van de gebruiker van het digitaal portfolio. Vanuit dit uitgangspunt beheren leerlingen of cliŽnten eenvoudig hun eigen portfolio, verzamelen bewijslast voor hun vaardigheden en kunnen reflecteren op hun ontwikkeling waarbij ze gevoed worden door de feedback van docenten, arbeidsconsulenten of reÔntegratiecoaches. Ook kunnen leerlingen/cliŽnten zich met een aantrekkelijke showcase presenteren op de arbeidsmarkt. MileStones E-Portfolio voldoet aan de standaard voor uitwisseling van digitale portfolio's.

Waarom een e- portfolio?

De aandacht voor competenties en een leven lang leren nemen sterk toe. Hierdoor ontstaat er veel belangstelling voor het werken met het digitaal portfolio (e-portfolio's). Door portfoliogegevens te verzamelen en mee te nemen naar vervolgonderwijs, arbeidsbemiddeling en werk is het mogelijk het eigen leerproces te sturen en voort te bouwen op reeds behaalde vaardigheden en competenties.

Voordelen e- portfolio?

Een voordeel van het werken met een online portfolio is dan ook dat er een uitgebreid beeld ontstaat van de eigen vaardigheden. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om werkelijk invloed uit te oefenen op het eigen leerproces en dit te laten zien aan anderen. Dit blijkt als stimulans te werken voor de leerling en werkzoekenden: het wordt iets van jezelf om trots op te zijn.

Naar een toekomst die werkt.

De commissie Bakker pleit er zelfs voor dat de gehele Nederlandse beroepsbevolking het recht krijgt op een digitaal portfolio. Omdat hiermee meer inzicht in de eigen arbeidsmarktpositie en loopbaanmogelijkheden ontstaat en het duidelijker wordt wat iemand kan en/of nog zou moeten leren. Een e-portfolio ondersteunt een leven lang leren alleen als gebruikers dezelfde specificaties gebruiken om het portfolio te vullen, bewaren en beheren. Over deze standaardisatie moeten alle betrokkenen dus goede afspraken maken. Daarom is de afspraak E-portfolio NL, NTA2035, ontstaan.

Op 18 mei 2010 heeft het College Standaardisatie de open standaard E-portfolio NL geplaatst op de lijst met open standaarden waarvoor het Ďpas toe of leg uití-regime geldt. Dit houdt in dat (semi-)publieke organisaties bij aanschaf van een systeem voor een digitaal portfolio, verplicht zijn om te kiezen voor E-portfolio NL. Alleen als dat tot onoverkomelijke problemen leidt in de bedrijfsvoering, moet in het jaarverslag verantwoord worden waarom niet voor E-portfolio NL is gekozen. De opname van de standaard E-portfolio NL ondersteunt de doelstellingen van het Actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV): het realiseren van interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. E-portfolio NL maakt het mogelijk om sneller en gerichter de juiste middelen in te zetten voor werkzoekenden, zodat hun kansen op het vinden van werk verbeteren.

 
A A A
Bekijk demo   Bekijk demo
Bekijk demo   Bekijk demo
Actueel

13-12-2013 In opdracht van Aloysius Stichting Onderwijs & Jeugdzorg is de nieuwe release van de PO Planner voor Ontwikkelingsperspectief gerealiseerd
Kijk ook op http://www.poplanner.nl/demo Voor wie is de PO- planner bedoeld? Ouders en school stellen met de planner gezamenlijk het ontwikkelingsperspectief op. Leerkrachten en directie stelle... lees meer >

17-10-2013 VSO De Heldring en OBA MileStones presenteren ePortfolio 3 tijdens Het Congres op 29 november 2013
11-09-2013 Nieuwe cursussen Loon Waarde Bepalen starten weer!

Partners

- Aloysiusstichting
- De Risse Groep
- Dr. Leo Kannerhuis
- Kennisnet
- Kwadrant
- STePS
- UWV
- UWV Werkbedrijf
Valid XHTML 1.0 Transitional Valide CSS!
milestones statistieken